Skontaktuj się z nami:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Składowa 11,
15-399 Białystok,
e-mail: sekretariat@kpkm.pl

http://www.kpkm.pl

tel.: (085) 742-31-64

aukcje: 607 490 807
fax.:(085) 742-09-86

e-mail: aukcje@kpkm.pl

NIP 542-020-08-95
REGON 050010330
KRS nr 0000031037 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 20 088 500,00 zł