Tytuł aukcji:

Hurtowa dostawa gazu propan butan

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 92.860 %
Treść:

Hurtowa dostawa gazu propan butan na potrzeby stacji paliw LPG
KPKM SPÓŁKA Z O. O. W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11

 Przedmiot aukcji: gaz propan butan

Zapotrzebowanie w litrach: 850 000

Czas trwania: okres 6 miesięcy

 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie: wskaźnik procentowy, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg którego wyliczana będzie cena oferenta.

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższy procentowy wskaźnik będący podstawą wyliczenia ceny oferenta.

Cena będzie obliczana  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako wynik ceny BROG na dzień 27.03.2012 r. przemnożony przez wskaźnik procentowy wynikający ze złożonej oferty wygrywającego.

Przykład;

100%- wskaźnik ceny Brog.

98,62%- przykładowy procentowy wskaźnik oferenta (będący przedmiotem aukcji).

Sposób obliczania ceny oferenta;

2,12 (cena BROG na 27.03.2012 r.)*98,62 %= 2,09 zł. (cena oferenta).

 

 

Dodatkowe informacje: Paweł Szuszkiewicz, kierownik stacji paliw, kom. 607 490 856

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2012-04-05 11:59:57 92.860 %
2012-04-05 11:59:57 93.320 %
2012-04-05 11:59:14 95.000 %
2012-04-05 11:06:46 95.990 %
2012-04-05 10:45:34 96.000 %
2012-04-05 10:12:06 108.600 %
2012-04-05 10:04:49 108.700 %
2012-04-05 09:43:32 108.800 %
2012-04-05 09:40:35 108.900 %
2012-04-05 08:51:19 109.000 %
2012-04-05 08:28:28 109.150 %
2012-04-05 08:07:05 109.200 %
2012-04-04 15:48:00 109.300 %
2012-04-04 15:37:07 109.400 %
2012-04-04 12:15:56 109.500 %