Tytuł aukcji:

Hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej PB95

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 4.31 PLN netto
Treść:

Hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej PB95

na potrzeby stacji paliw
KPKM SPÓŁKA Z o.o. W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11

 

Przedmiot aukcji: benzyna bezołowiowa PB95;

Zapotrzebowanie w litrach: 400 000;

Czas trwania umowy: 3 miesiące;

 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie:

cena oferenta z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Cena jednostkowa netto paliwa na poszczególne dostawy będzie wyliczana ze wzoru:

          Cd= (Co x Chod) / Choo

Oznaczenia:    

Cd        – cena jednostkowa dostawy netto  – (zaokrąglenie – dwa miejsca po przecinku);

Co        – cena jednostkowa oferty netto     – (zaokrąglenie – dwa miejsca po przecinku);

Chod   – cena hurtowa netto Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą
w Płocku z dnia dostawy (zaokrąglenie – dwa miejsca po przecinku)

Choo    – cena hurtowa netto Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą
w Płocku z dnia 5 lutego 2013 roku (zaokrąglenie – dwa miejsca po przecinku)

 

Ogólne Warunki Zamówienia w załączeniu.

Osoba do kontaktu w sprawach aukcji Pan Mirosław Krahel tel. 607 490 807


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2013-02-08 09:19:36 4.31 PLN netto
2013-02-05 08:57:47 4.32 PLN netto
2013-02-05 08:47:22 4.35 PLN netto