Tytuł aukcji:

Dostawa OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 110.000 %
Treść:

Dostawa OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
KPKM SPÓŁKA Z O. O. W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11

 

Przedmiot aukcji: OLEJ OPALOWY LEKKI

Zapotrzebowanie w litrach: ok.5000l. w zależności od potrzeb

Czas trwania: okres zimowy 2014/2015

                             

Jedynym kryterium oceny ofert będzie: wskaźnik procentowy, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg którego wyliczana będzie cena oferenta.

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższy procentowy wskaźnik będący podstawą wyliczenia ceny oferenta.

Cena będzie obliczana  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako wynik ceny ze strony: http://www.e-petrol.pl/notowania/oleje-kraj (w dniu zakupu)przemnożony przez wskaźnik procentowy wynikający ze złożonej oferty wygrywającego.

Przykład;

100%- wskaźnik ceny www.e-petrol.pl/notowania/oleje-kraj

98,62%- przykładowy procentowy wskaźnik oferenta (będący przedmiotem aukcji).

Sposób obliczania ceny oferenta;

2014.10.24     2788x98,62%=2749

- Oferowana cenna netto powinna zawierać koszt dostawy do KPKM Sp. z o.o. ul. Składowa 11, 15-399 Białystok.

 

- Czas realizacji zamówienia – maksymalnie do 2 dni kalendarzowych.

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2014-10-09 11:59:54 110.000 %