Tytuł aukcji:

Wykonanie koszul służbowych na potrzeby pracowników

Kategoria:

4. Odzież ochronna

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 75500.00 PLN netto
Treść:

Wykonanie Koszul służbowych – 1000 szt., Kamizelek – 250 szt., krawatów – 250 szt. na potrzeby pracowników

Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

w Białymstoku

 

Przedmiot aukcji: wykonanie koszul służbowych kamizelek i krawatów na potrzeby pracowników KPKM;

 

Czas trwania umowy: 24 miesiące;

 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie: cena całości zamówienia

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższą cenę całości zamówienia .

 

  • Zamawiający informuje, iż Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia wzoru wykonanej koszuli, kamizelki i krawatu do akceptacji Zamawiającego.
  • Zamawiający informuje, iż wzornik materiału jaki ma być użyty do produkcji koszul jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Osoba do kontaktu w sprawach aukcji Pan Mirosław Krahel tel. 607 490 807

 

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2016-10-28 11:18:06 75500.00 PLN netto
2016-10-28 10:05:31 87250.00 PLN netto