Tytuł aukcji:

Dostawa żarówek

Kategoria:

6. Części zamienne

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 11280.00 PLN netto
Treść:

 

Białystok, 1 grudnia 2016 roku

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 11, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000031037, NIP 542-020-08-95, REGON 050010330 będące własnością Gminy Białystok prowadzące działalność:
transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski zaprasza złożenia oferty na dostawy części zamiennych w asortymencie żarówki zgodnie z warunkami aukcji elektronicznej.

1)    Przedmiot aukcji: żarówki;

 

2)    Czas obowiązywania warunków aukcji: do 31 grudnia 2017;

 

3)    Wykaz asortymentu:

L.p.

Nazwa

Ilość

1

ŚWIETLÓWKA 36W Philips - dzienna biała

149

2

ŚWIETLÓWKA  8W Philips - dzienna biała

10

3

ŚWIETLÓWKA 18W Philips - dzienna biała

75

4

ŚWIETLÓWKA 21W Philips - dzienna biała

36

5

ŚWIETLÓWKA 30W Philips - dzienna biała

28

6

ŚWIETLÓWKA 16W Philips - dzienna biała

19

7

ŚWIETLÓWKA 58W Philips - dzienna biała

11

8

ŻARÓWKA 24V 5W Ba15 s OSRAM

397

9

ŻARÓWKA 24V 21WX5W Ba15D OSRAM                               

275

10

ŻARÓWKA 24V H1 70W OSRAM

174

11

ŻARÓWKA 24V 21W Ba 15S OSRAM

139

12

ŻARÓWKA 24V H7 70W OSRAM

122

13

ŻARÓWKA HALOGENOWA G4 24V 20W OSRAM

105

14

ŻARÓWKA W OPRAWCE 24V 1,2W BAX10d OSRAM

71

15

ŻARÓWKA 24V H4 70W OSRAM

61

16

ŻARÓWKA POMARAŃCZOWA 24V PY21W OSRAM

49

17

ŻARÓWKA PRZYCISKU DRZWI 81.25901-0107

38

18

ŻARÓWKA KONTROLKI 24V 2.4W B9     

28

19

ŻARÓWKA 12V  H-7 OSRAM

18

20

ŻARÓWKA 12V 5W OSRAM

2

21

ŻARÓWKA 12V 21/5W OSRAM

10

22

ŻARÓWKA 12V H4 OSRAM

5

23

ŻARÓWKA 12V H-1 OSRAM                                                      

5

24

ŻARÓWKA 12V P21W OSRAM

2

25

ŻARÓWKA 12V PY21W POMARAŃCZOWA OSRAM

5

26

ŻARÓWKA 24V 21W POMARAŃCZOWA OSRAM

10

27

ŻARÓWKA 24V 5W SV8,5-8 OSRAM

60

28

ŻARÓWKA 24V 4W OSRAM

15

29

ŻARÓWKA 24V 5W W2.1X9.5d OSRAM

20

30

ŻARÓWKA 12V 5W SV8,5-8 OSRAM

10

 

4)    Oferowana cenowa netto powinna zawierać koszty dostaw do magazynu Zamawiającego
w Białymstoku ulica Składowa 11.

5)    Czas realizacji zamówienia – 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia;

6)    Zaoferowane ceny obowiązują przez cały okres obowiązywania warunków aukcji;

7)    Zamawiający informuje, iż podane ilości są przybliżone i w rzeczywistości mogą być zarówno mniejsze jak i większe;

8)    W przypadku, gdy rzeczywista ilość części  będzie mniejsza, Dostawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego;

9)    Niniejsze postępowanie nie jest zaproszeniem do udziału w zamówieniu publicznym
w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

10)     Warunki współpracy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym określa umowa zgodnie z treścią
w załączeniu.

11)     Osoba do kontaktu: Pan Mirosław Krahel tel. 607 490 807


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2016-12-15 11:52:24 11280.00 PLN netto
2016-12-15 11:34:23 11505.00 PLN netto