Tytuł aukcji:

WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 235000.00 PLN netto
Treść:

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ ZEGARA PO ZMIANIE CZASU PRZESUWAMY ZAKOŃCZENIE AUKCJI

NA DZIEŃ JUTRZEJSZY O GODZ. 12.00

 

WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

 

przedmiot aukcji:

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącego wodociągu Dn250 w ulicy Składowej do studni wodomierzowej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającej budynek i place postojowe zgodnie z przedmiarem robót. Dodatkowo zobowiązuje się do wykonania projektu organizacji ruchu i wszelkich prac związanych z zajęciem pasa drogowego.

 

KRYTERIUM : CENA NETTO

 

data zamknięcia aukcji: 29.03.2010 godz.12.00

 

termin wykonania: 8 tygodni od daty podpisania umowy

 

DO POBRANIA ZAŁĄCZNIKI:

 

1.      PROJEKT WYKONAWCZY

2.      ZAGOSPODAROWANIE TERENU KPKM

3.      PRZEDMIARY

4.      MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA

5.      PROJEKT UMOWY

 

 

Dodatkowe informacje:  Dariusz Gierejko, tel. kontaktowy 668 821 695.

 

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2010-03-30 11:56:44 235000.00 PLN netto
2010-03-30 11:50:47 240000.00 PLN netto
2010-03-29 11:45:31 249000.00 PLN netto
2010-03-29 11:11:42 259000.00 PLN netto
2010-03-29 09:22:06 267000.00 PLN netto
2010-03-25 13:49:31 285000.00 PLN netto