Tytuł aukcji:

Hurtowa dostawa gazu propan butan

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 94.970 %
Treść:

Hurtowa dostawa gazu propan butan na potrzeby stacji paliw LPG
KPKM SPÓŁKA Z O. O. W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11

 

Przedmiot aukcji: gaz propan butan

Zapotrzebowanie w litrach: 750 000

Czas trwania: okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy lub do chwili wyczerpania ilości określonej w zamówieniu.

                             

Jedynym kryterium oceny ofert będzie: wskaźnik procentowy, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg którego wyliczana będzie cena oferenta.

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższy procentowy wskaźnik będący podstawą wyliczenia ceny oferenta.

Cena będzie obliczana  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako wynik ceny BROG na dzień 06.04.2010 r. przemnożony przez wskaźnik procentowy wynikający ze złożonej oferty wygrywającego.

Przykład;

100%- wskaźnik ceny Brog.

98,62%- przykładowy procentowy wskaźnik oferenta (będący przedmiotem aukcji).

Sposób obliczania ceny oferenta;

1,42 (cena BROG na 06.10. 2009 r.)*98,62 %= 1,40 zł. (cena oferenta).

 

Ogólne Warunki Zamówienia i Istotne Postanowienia Umowy do pobrania w załączniku.


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2010-04-14 10:59:57 94.970 %
2010-04-14 10:59:40 94.990 %
2010-04-14 10:54:38 96.440 %
2010-04-14 10:51:14 96.460 %
2010-04-14 10:47:30 96.470 %
2010-04-14 10:45:08 96.490 %
2010-04-14 10:44:27 96.500 %
2010-04-14 10:33:16 96.990 %
2010-04-14 10:27:08 97.000 %
2010-04-14 10:19:45 97.010 %
2010-04-14 10:17:36 97.700 %
2010-04-14 10:12:22 97.780 %
2010-04-14 10:08:54 97.790 %
2010-04-14 09:52:11 97.890 %
2010-04-14 09:30:19 97.900 %
2010-04-13 21:17:46 97.980 %
2010-04-13 15:38:01 97.990 %
2010-04-13 08:29:51 98.000 %
2010-04-12 15:43:21 99.000 %