Tytuł aukcji:

REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH.

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 67900.00 PLN netto
Treść:

WYKONANIE REMONTU ŁAŹNI PRACOWNICZEJ I SANITARIATU

 

Przedmiot aukcji:

 Wykonanie remontu łaźni pracowniczej i sanitariatu polegającego na wyburzeniu istniejących ścian działowych, skuciu posadzki, modernizacji instalacji wod-kan, ułożenie płytek na nowej posadzce i ścianach oraz wyposażenie obiektów w urządzenia sanitarne
i armaturę zgodnie z projektem.

 

KRYTERIUM : CENA NETTO

 

Termin wykonania: 8 tygodni od daty podpisania umowy

 

DO POBRANIA ZAŁĄCZNIKI:

1.         OPIS

2.         PLAN SYTUACYJNY

3.         PROJEKTY WYKONAWCZE

4.         PRZEDMIARY

Zarząd Spółki może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Zarząd Spółki pozostawia możliwość negocjacji ceny z dwoma najtańszymi oferentami w oparciu
o posiadane doświadczenie wykonawców oraz referencje z wykonanych prac.

Dodatkowe informacje:  

·         merytorycznie: Janusz Wachciński, tel. 607 490 818.

·         proceduralnie: Mirosław Krahel, tel. 607 490 807

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2011-08-09 22:25:07 67900.00 PLN netto
2011-08-03 13:13:01 70000.00 PLN netto