Tytuł aukcji:

Hurtowa dostawa gazu propan butan

Kategoria:

7. Pozostałe aukcje

Aukcja zakończona.
Zwycięska oferta: 93.970 %
Treść:

Hurtowa dostawa gazu propan butan na potrzeby stacji paliw LPG
KPKM SPÓŁKA Z O. O. W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11

 

Przedmiot aukcji: gaz propan butan

Zapotrzebowanie w litrach: 850 000

Czas trwania: okres 6 miesięcy

 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie: wskaźnik procentowy, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg którego wyliczana będzie cena oferenta.

Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najniższy procentowy wskaźnik będący podstawą wyliczenia ceny oferenta.

Cena będzie obliczana  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako wynik ceny BROG na dzień 04.10.2011 r. przemnożony przez wskaźnik procentowy wynikający ze złożonej oferty wygrywającego.

Przykład;

100%- wskaźnik ceny Brog.

98,62%- przykładowy procentowy wskaźnik oferenta (będący przedmiotem aukcji).

Sposób obliczania ceny oferenta;

2,23 (cena BROG na 04.10.2011 r.)*98,62 %= 2,20 zł. (cena oferenta).

 

 

Ogólne Warunki Zamówienia i Istotne Postanowienia Umowy do pobrania w załączniku.

 


Załączniki:
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników!

Złożone oferty:
Data złożenia oferty Kwota [netto]
2011-10-11 11:59:57 93.970 %
2011-10-11 11:59:57 94.000 %
2011-10-11 11:59:57 96.650 %
2011-10-11 10:59:35 98.990 %
Oferty wycofane z aukcji:
Data złożenia oferty Data wycofania oferty Kwota [netto]
2011-10-11 09:45:05 2011-10-11 09:45:59 99.000 %